25 Október

BUM !

Budem učiť moderne 2018

Katarína Michalíková, Miriama Glovňová

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

eTeacher, o.z.

BUM! 2018

Konferencia pre budúcich učiteľov UKF sa koná pod záštitou prof. RNDr. Libora Vozára, CSc, rektora UKF v Nitre.

Jednodňová konferencia BUM! je venovaná budúcim učiteľom, študentom učiteľského smeru na UKF v Nitre. Snahou konferencie je prepojiť jednotlivé stupne nášho vzdelávacieho systému, počnúc základným, cez stredné a končiac vysokoškolským školstvom. Učitelia a odborníci z praxe predstavia študentom moderné spôsoby výučby, ktoré využívajú a taktiež témy, ktoré momentálne v spoločnosti rezonujú a oni sa im dlhodobejšie venujú. Konferencia je chápaná ako správny krok v skvalitňovaní prípravy budúcich učiteľov a takisto v prezentovaní práce učiteľov, ktorí nečakajú na zmenu zhora a snažia sa posúvať slovenské školstvo dopredu. Študenti majú možnosť získať reálnejšiu predstavu o svojom budúcom povolaní a taktiež zdieľať svoje skúsenosti so svojim kolegami z praxe.

 

Autorkami myšlienky sú Katarína Michalíková (Gymnázium Golianova, Nitra) a Miriama Glovňová (ZŠ s MŠ Lužianky), absolventky programu Komenského inštitút.

25

október 2018 UKF v Nitre

bum plagat

Prednášať

budú títo nezabudnuteľní ľudia

Juraj Hipš

Juraj Hipš

Komenského inštitút

Vladimír Burjan

Vladimír Burjan

Nezisková organizácia DOBRÁ ŠKOLA

Päivi Parkkonen

Päivi Parkkonen

Valkeala Senior High School, Fínsko

Anna Jančová

Anna Jančová

Enjoy School s.r.o., Považská Bystrica

Viera Máša Orgováni

Viera Máša Orogváni

Nadácia pre deti Slovenska (NDS)

Martin Kuruc

Martin Kuruc

Pedagogická fakulta UK v Bratislave

Robert Čapek

Robert Čapek

lektor | psychológ | učiteľ | didaktik

Peter Farárik

Peter Farárik

Lepšia geografia, o.z.

Stanislava Opátová

Stanislava Opátová

ZŠ s MŠ Nižná

Petra Psotová

Petra Psotová

Súkromná základná škola Senec

Zuzana Molčanová

Zuzana Molčanová

Microsoft

Miriama Glovňová

Miriama Glovňová

ZŠ s MŠ Lužianky

Michal Bohuš

Michal Bohuš

Gymnázium, Ulica L. Sáru 1, Bratislava

Katarína Jakubcová

Katarína Jakubcová

Evanjelická spojená škola Martin

Zuzana Kráľová

Zuzana Kráľová

Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša

Program

Slávnostné otvorenie konferencie začína o 8:30. V úvodnej časti prebehnú plenárne prednášky, po ktorých nasleduje obedová prestávka. Popoludní od 14:00 do 16:10 sa uskutočnia dve kolá série workshopov. Večer o 16:30 je pripravené divadelné predstavenie + Pridať priateľa pod vedením Zuzany Kráľovej z Divadla Fórum zameraného na tému kyberšikany.

Po kliknutí na názov prednášky sa zobrazia jej detaily.

Slávnostné privítanie účastíkov konferencie.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

V súčasnom školstve máme problém ČO učíme, AKO to učíme a KTO to učí. Na konkrétnych príkladoch si ukážeme možné riešenia. Inšpiráciou nám môžu byť aj mravce, ktoré sa ukazujú ako nádej pre školskú reformu.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Pedagogická profesia dnes vysiela mnoho negatívnych signálov a niektorí učitelia ju označujú za peklo. Iní sú nadšení a nemenili by. Čo čaká v školách na dnešných študentov učiteľstva? Ponúknem krátke zamyslenie o premenách učiteľskej profesie, jej súčasných problémoch a otvorenej budúcnosti.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Fínsky vzdelávací systém. Aký bol predtým? Kde sme teraz? Aké budúce zručnosti a znalosti potrebujeme? Ako sa dosahuje úspech v testovaní PISA? V prednáške vám predstavím základnú štruktúru fínskeho vzdelávacieho systému, aký bol a ako sa postupne zmenil. Prinášam pohľad stredoškolskej učiteľky s 20-ročnými pracovnými skúsenosťami. Budem sa venovať trom rôznym národným systémom kurikula, s ktorými som pracovala. S kritickým pohľadom sa pozriem na klady a zápory nášho vzdelávacieho systému.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Ako učiteľ zistí, či to, čo robí v triede, je naozaj efektívne? Čím sa líši dobrý učiteľ od tých ostatných? Môžu mu v jeho práci pomôcť zahraničné výskumy? Dajú sa aplikovať zistenia austrálskeho profesora na Slovensku?

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Rada by som sa podelila s programom na ktorom pracujem spolu s Nadáciou pre deti Slovenska. Ide o program, ktorý bude prebiehať na dlhoročnej intenzívnej báze a prihlasovať sa môžu školy z celého Slovenska. Nestačí len veriť, treba si vedieť pomôcť.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Budeme hovoriť o tom, čo je vnútorná motivácia, čo ju podporuje a čo brzdí. Opíšeme si tri základné psychické potreby: autonómiu, kompetenciu a vzťahovosť. Povieme si čo sa s nami deje ak sa vnútorná motivácia blokuje a ako sú na tom slovenské deti.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1, PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Byť učiteľom je poslanie. Ale byť moderným učiteľom je hrdinstvo, ktorému často okolie nepraje. Od začiatku je však potrebné si vybrať: buď robíte zo žiakov hlupákov, alebo ich rešpektujete. Buď im recitujete, alebo ich necháte pracovať. Buď sa zapredáte, alebo svojej filozofii veríte a neuhnete z cesty. Buď ste žoldnier, alebo pedagogický hrdina.

Miestnosť: DRB00150 – B-15/ D1 PF UKF v Nitre, Dražovská 4

Partneri konferencie

APVV Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy
Komenského inštitút
eTeacher, o.z.
Microsoft
Nadácia Eset
Nadácia Orange
Nadačný fond Telekom
Dobrá škola
Pons
Raabe

Informácie o konferenci

Konferencia sa koná pod záštitou prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., rektora UKF v Nitre.


Konferencia bola podporená z APVV projektu Prax v centre odborovej didaktiky, odborová didaktika v Centre praktickej prípravy a projektu Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre (001UKF-2/2016)

Organizujúce pracoviská

Katedra pedagogiky PF UKF v Nitre

Katedra informatiky FPV UKF v Nitre

Organizačný tím

Miriama Glovňová

Katarína Michalíková

Martin Cápay

Peter Švec

Jana Duchovičová

Ján Francisty

Dominika Hošová

Rebeka Štefánia Koleňáková

Klaudia Paulíková

Janka Kamenická

Kontakty

Martin Cápay
Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
mcapay@ukf.sk


Miriama Glovňová
miriama_kostrova@yahoo.co.uk


Katarína Michalíková
katarinamichalikova@gmail.com